Вакуумни машини с голяма мощност - SPIROVAC

Производител: Nilfisk industrial vacuum division

Описaние:
Промишлените прахосмукачки с голяма мощност (от 30 до 100 kW) се използват в тежката промишленост, металургичните заводи, циментовите и химическите производства, в заводите за преработка на отпадъци, навсякъде, където е необходимо оперативно да се събират големи количества материал. Агрегатите могат да се инсталират неподвижно или на специални ремаркета. От една страна ние разполагаме с различни готови решения, но от друга страна имаме опита да решаваме нестандартни задсачи в зависимост от всяка конкретна необходимост и специфика на събирания материал.


   Технически проспект:PDF документ 1.31MB
   ПРИЛОЖЕНИЕ:PDF документ 1.79MB


Назад
Почистващи машини и Техника
Системи за хигиена