Интегрирана система за управление

31.08.2015
Приключи разработването на интегрираната система за управление, включваща стандартите БДС EN ISO 9001 (управление на качеството), БДС EN ISO 14001 (околна среда) и BS OHSAS 18001 (здраве и безопасност при работа).Екипа продължава да работи усилено за успешното внедряване и сертификация на интегрираната система за управление.
Всички новини
Техника
Системи за хигиена