ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН за професионални кърпи за почистване

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН за професионални кърпи за почистване
Производител: Булинженеринг къмпани

Описaние:
Селекция кърпи с универсално и специализирано предназначение


   Цветово кодиране - правила:PDF документ 228.43KB


Назад
Техника
Системи за хигиена