Многофункционална, компактна, комунална машина Park Ranger 2150

Кампания
Производител: Nilfisk outdoor division

Описaние:
Park Ranger 2150 e компактна, многофункционална, агрегатна машина, покриваща почти целия набор от операции необходими при оформянето и поддръжката на паркови пространства. Шасито е съчленена конструкция с висока проходимост, четири задвижващи колела, широкопрофилни гуми и ниска база - позволяващо безпрепятствена работа по всякакъв вид терени.   Технически проспект :PDF документ 1.18MB


Назад
Техника
Системи за хигиена