Многофункционална, комунална машина City Ranger 3500

Производител: Nilfisk outdoor division

Описaние:
City Ranger 3500 e многофункционална, агрегатна машина с възможност за избор на голям набор от приспособления. Шасито е съчленена конструкция с висока проходимост, позволяващо безпрепятствена работа по всякакъв вид терени. Машината е снабдена с 4 отделно задвижващи колела. Предната част е оформена като управляващ модул. Конструкцията е така разработена, че позволява бързата смяна на работните модули – в зависимост от изпълнението на желания тип операция.
 
 

 


   Технически проспект :PDF документ 575.37KB


Назад
Почистващи машини и Техника
Системи за хигиена