Мобилни, вакуумни системи с висока мощност

Производител: Nilfisk industrial vacuum division

Описaние:
Вакуумни машини за почистване в циментовата, металургичната промишленост, тежката химия, топлоелектрическите централи, минната индустрия и други крупни обекти.
   Технически проспект:PDF документ 357.15KB


Назад
Почистващи машини и Техника
Системи за хигиена