Сертификати за интегрирана система за управление.

26.10.2015
Внедрихме и получихме сертификати за стандартите БДС EN ISO 9001 (управление на качеството), БДС EN ISO 14001 (околна среда) и BS OHSAS 18001 (здраве и безопасност при работа) от ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД.
Всички новини
Техника
Системи за хигиена