3M Пад, син, 16’’, 406х85мм

3M Пад, син, 16’’, 406х85мм
Производител: 3M

Модел/Код: FN-5100-2421-2

Описaние:
* поддържащо почистване на твърди подове
* Други размери: 10’’, 11’’, 12’’, 13’’, 14’’, 15’’, 17’’, 18’, 19'', 20’’и 21''
Назад
Техника
Системи за хигиена