BK 1000

Производител: Bimack / Klindex, Италия

Описaние:
Тежък клас машини за изравняване, шлайфане и полиране на големи площи с каменни, циментови или друг тип твърди подови покрития.Назад
Техника
Системи за хигиена