BK 400 / 430 / 450 / 500

Производител: Bimack / Klindex, Италия

Описaние:
Най-универсалната, монофазна, еднодискова машина. С параметрите си и възможностите за различно екипиране тази машина позволява извършването от ежедневни почистващи операции, основно почистване до изравняване, шлайфане и полиране на каменни и дървени подове.Назад
Техника
Системи за хигиена