Mini BK

Производител: Bimack / Klindex, Италия

Описaние:
Компактна машина за обработване на стъпала, бордове и тести места.Назад
Техника
Системи за хигиена