MiniLegend

Производител: Samich / Klindex, Италия

Описaние:
Компактна машина за обработване на стъпала, бордове и тести места.

   Каталог специални машини:PDF документ 5.06MB


Назад
Техника
Системи за хигиена