Nilfisk VP 600 - нов модел професионална прахосмукачка висок клас

Кампания
Производител: Nilfisk A/S

Описaние:
VP 600 e най-новата, иновативна разработка в областа на професионалните прахосмукачки. Изключително ефективна, енергоспестяваща, изградена на модулен принцип с висока степен на филтрация.

   Технически проспект:PDF документ 2.45MB


Назад
Техника
Системи за хигиена