Сертификати

                     
                                               
търговска марка         BDS EN ISO 9001:2008                 BDS EN ISO 14001:2005                BS OHSAS 18001:2007
                                       управление на качеството         опазване на околна среда         здраве и безопасност при работа
 

Почистващи машини и Техника
Системи за хигиена