PURELL Кърпи за Дезинфекция и Почистване на Повърхности

PURELL Кърпи за Дезинфекция и 
Почистване на Повърхности
Производител: GOJO Industries Inc. - USA

Описaние:

Здрави, неотделящи власинки кърпи готови за употреба

  • Биоцид с РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИДЕН ПРЕПАРАТ № 2017-1/14.10.2016г.
  • Кутията съдържа напоени в дезинфекционен разтвор кърпи готови за употреба
  • Формулирани за употреба в зоните за контакт с храни
  • Бързо действащи и високо ефективни
  • Подходящи за много дезинфекциращи приложения, като контейнери за съхранение на храна, кухненски принадлежности, непорьозни повърхности, плотове, хладилни витрини
  •  Не е необходимо изплакване
  •  Без аромат    
Указания:
Продуктът е предназначен за професионална употреба.
Информационен лист за безопасност се предоставя на потребителите.
Да се пази от деца. Да не се смесва с други продукти.
Изхвърлете опаковката само напълно празна на определените за това места.

 

Опаковка:
Кутия 100бр / Кашон 12бр
Кутия 200бр / Кашон 6брНазад
Техника
Системи за хигиена