BIMACK - Общи каталози на машините

Производител: Bimack / Klindex, Италия

Описaние:
BIMACK - каталог на машините за шлайфане и полиране


   Общ каталог на машините:PDF документ 51.85MB
   Каталог на машините за шлайфане:PDF документ 8.47MB


Назад
Техника
Системи за хигиена