Vertical BK

Производител: Bimack / Klindex, Италия

Описaние:
Специална машина за обработка на вертикални и хоризонтални повърхности.Назад
Техника
Системи за хигиена