Vertical Legend

Производител: Samich / Klindex, Италия

Описaние:
Специална машина за обработка на вертикални и хоризонтални повърхности.







Назад
Техника
Системи за хигиена