Политика по качество

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ
    на качеството, здраве и безопасност при работа и околна среда

 

Ръководството на „Булинженеринг къмпани” ООД определи и документира настоящата политика, съдържаща основните цели и задължения на фирмата, свързани с управление на качеството, здраве и безопасност при работа и околна среда, която:  

*    Отговаря на краткосрочните и дългосрочни цели на фирмата; 

*    Води до съответствие с нормативните изисквания и приложимите стандарти; 

*  Дава рамката за залагане на конкретни цели в Бизнес програма, които се измерват чрез конкретни показатели, подлежащи на редовни прегледи и анализи; 

*   Подлежи на непрекъснат преглед и актуализация.  

Нашата основна мисия: 

Да бъдем отговорни за развитието на професионалната хигиена и въвеждането на световния опит и иновации за опазване на общественото здраве и околната среда, ПРИ ОСИГУРЕНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И МАКСИМАЛНИ ПОЛЗИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА и заинтересованите страни. 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАШАТА МИСИЯ: 

1. Да постигнем постоянно качество в обслужването и продуктите, изисквано от нашите клиенти, при спазване на нормативните изисквания.

 

2. Да работим за използването на професионална техника и професионални продукти с гарантирано качество от потребителите, за които са предназначени.

 

3. Да печелим и поддържаме доверието на клиентите и заинтересованите страни, чрез все по-пълно разбиране на техните потребности и решаването на конкретните им проблеми;

 

4. Да поддържаме висока конкурентноспособност и икономическа ефективност от дейността на фирмата.

 

5. Да анализираме и оценяваме данни и информация за вземане на правилни и аргументирани решения за ефективно, ангажирано и гъвкаво управление;

 

6. Да усъвършенстваме дейността си чрез обучение и повишаване квалификацията на персонала;

 

7.  Да повишаваме удовлетвореността на работещите хора във фирмата и техните семейства.

 

8. Да изграждаме фирмена култура по отношение на качеството, да поддържаме индивидуална и колективна мотивация за качество на всички структурни нива; 

9. Намаляване на заболеваемостта и предотвратяване на трудов травматизъм сред работниците и служителите на дружеството;

10. Да намалим вредите, нанасяни на околната среда, в рамките на нашата дейност и възможности; 

11. Да подобрим вътрешно-фирмената комуникация, да подпомогнем изграждането на фирмена култура по отношение на качеството, ЗБР и опазване на околната среда, да поддържаме индивидуална и колективна мотивация на всички структурни нива; 

12. Да поддържаме коректни и взаимноизгодни отношения с доставчиците. 

Ние ще постигнем тези цели чрез: 

*    Спазване на националното законодателство и приложимите стандарти; 

*   Осигуряване на необходими качествени ресурси; 

*   Работа с квалифицирани и отговорни специалисти; 

*   Непрекъснато повишаване квалификацията на всеки служител; 

* Поставяне на цели, анализ на постигнатото и решения за нови постижения; 

*   Развитие на нови съвременни продукти и дейности; 

*  Увеличаване качеството на разбиране, обслужване и удовлетворяване потребностите на клиентите; 

*    Идентификация на опасностите, анализ на риска, изготвяне, изпълнение и анализ на резултатността на програмите по ЗБР и УОС; 

*    Всяко подобрение да се характеризира със съответния измерител, като получените резултати се документират и анализират; 

*    Насърчаване и непрекъснатото подобряване ефективността на ИСУ чрез прегледи и актуализиране на програмите по управление на качеството, ЗБР и УОС.
 

 Ръководството се ангажира, че провежданата Политика по качеството, ЗБР и УОС е оповестена и разбрана от всеки служител, прилага се устойчиво за изпълнение на изискванията, като основен ангажимент е непрекъснатото повишаване на ефективността на ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ.                                                                                   

Дата: 1 Август 2015г.                                                                   

 


Почистващи машини и Техника
Системи за хигиена

„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах